Long Cotton Stitches Fanned Flower

design.name
100432025
design-page.color-block-countdesign-page.color-block-count
2
design-page.stitch-countdesign-page.stitch-count
233
design-page.design-heightdesign-page.design-height
design-page.design-widthdesign-page.design-width

design.HowToStitch
design.StitchOrder (2)
1
  • Sulky Cotton 30

  • 177

1189

2
  • Sulky Cotton 30

  • 56

1031

design-page.category

Handsytt utseende Andra Strukturbroderi