Thread Velvet Richelieu Linens Mono Fuchsia 4

File Name
100423007
ColorsColors
26
StitchesStitches
96506
HeightHeight
WidthWidth

How to Stitch This Design
Stitch Order (26)
1
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 3949

1002

2
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 5679

2484

3
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 3887

2592

4
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 2068

2265

5
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 1421

2484

6
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 14740

1005

7
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 7465

2537

8
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 1547

2539

9
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 927

2265

10
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 2045

1005

11
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 1205

2265

12
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 6743

1002

13
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 3583

2343

14
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 1983

1005

15
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 2984

1002

16
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 5718

1005

17
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 2984

2537

18
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 2322

2539

19
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 1380

2265

20
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 3079

1005

21
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 1882

2265

22
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 10114

1002

23
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 5337

2343

24
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 1260

1005

25
 • Robison-Anton Metallic J 40

 • 1439

1002

26
 • Robison-Anton Rayon 40

 • 765

2582